Úvod Kdo jsme Kontakty

$title

Automatizované sledování vývoje soudních spisů ze systému InfoSoud na stránkách justice.cz (viz http://infosoud.justice.cz), kde jsou uloženy veřejně dostupné informace o stavu a vývoji jednotlivých kauz. V mnoha případech je důležité vědět o všech změnách, neboť některé změny jsou důležité a soud Vás o nich automaticky neinformuje, jako například nabytí právní moci rozhodnutí pro její vyznačení a možnost pokračování v procesu.

O každé změně jste informování buď exportem nebo automatickým emailem.

Přínosy:

  • možnost sledování velkého množství spisů najednou
  • o každé změně víte neprodleně a múžete podniknout nezbytné kroky
  • minimalizuji riziko zbytečných prodlev
  • minimalizuji riziko nepodání opravného prostředku před nabytím právní moci
  • odpadá potřeba neustálých návštěv portálu infoSoud, popř. využívání jiných komunikačních prostředků k získání informace o kauze
  • systém dokáže sledovat vydaná rozhodnutí a kontroluje, zdali byl podán opravný prostředek. Pakliže ne, automaticky upozorní 2 dny před nabytím právní moci.

Nepostradatelný pomocník pro sledování většího množství spisů, například advokátními kancelářemi nebo společnostmi zabývajícími se vymáháním pohledávek.

Pro spravování menšího množství spisů lze využít jednoduché webové aplikace a pro větší množství spisů je k dispozici automatický import / export.